Projekty ve škole

Větší projekty Stručný popis

EU - peníze středním školámVýzva EU peníze SŠ

V rámci výzvy „EU peníze středním školám“, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost , získala naše škola dotaci téměř 1300 000 Kč na zkvalitnění a zefektivnění podmínek výuky prostřednictvím ICT technologií, na podporu rozvoje odborných kompetencí žáků a na mentoringové aktivity.

Dny stavebnictví a bydleníDny stavebnictví a bydlení

Bude se konat 7. ročník akce pro ty kteří se chystají stavět, rekonstruovat, zařizovat nebo mají pouze zájem o chod školy. Návštěvy všech částí (stavební veletrh, přednášky, výstavy a prezentace firem) jsou pro všechny zdarma.

Dřevo materiál budoucnostiDřevo materiál budoucnosti

Konal se již 7. ročník. Cílem projektu je podpořit a prezentovat naši jedinou obnovitelnou surovinu – dřevní hmotu. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, kdy soutěžící družstva ze základních škol v týmu plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Ve výborné atmosféře plné smíchu se všichni zúčastnění učí pracovat v týmu, navzájem spolupracovat a spoléhat jeden na druhého.

EKO web - souhrn všech ekoaktivit školyEKO-WEB

Tento web - podsekce našich stránek, informuje a spojuje pod jeden portál veškeré dění na škole zaměřené tímto směrem. Najdete zde fotografie a dokumenty z jednotlivých "eko-enviro" projektů a jejich bližší popis. PODÍVEJTE SE.

EnersolENERSOL

Cílem projektu je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Naše škola je "Regionálním vzdělávacím centrem" JmK v této oblasti a naši studenti získali nejedno vítězné umístění.

Zelený most mezi školou a praxíZelený most

  • Tvorba odborného vzdělávacího modulu – „Biomasa pro energii“ a pořádání exkurzí,
  • Technické vybavení učebny k výuce obnovitelných zdrojů energie a pravidelné pořádání přehlídek žákovských projektů,
  • Pořádání přednášek odborníků z praxe pro žáky škol a jejich učitele a workshopů pro žáky.

Jsme Ekoškola!JSME EKOŠKOLA

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. Jsme jednou z mála středních škol, která tohoto ocenění získala. PŘESVEDČTE SE ZDE.

Lifelong Learning programme - ComeniusComenius 2012-14

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Letošní rok jsme po předchozí spolupráci s Polskem a Portugalskem navázali spolupráci se školou v Rumunsku.

Kurzy pro dospěléKurzy pro dospělé

Projekt  spadá do projektu UNIV2 Kraje a pomáhá škole při proměně v centrum celoživotního učení, které bude nejen učit žáky v rámci počátečního odborného vzdělávání, ale bude nabízet i vzdělávání pro dospělé. VÍCE O NABÍZENÝCH KURZECH ZDE.

Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.10/04.0028Zvyšování kompetencí pedagogických a řídících pracovníků

Cíle projektu, jsou rozděleny do tří výukových bloků. První blok se specializuje na získávání praktických dovedností ve využívání interaktivní tabule a zejména používání programu AutoCAD. Druhý oddíl je zaměřený na metody výuky vhodné pro teoretické předměty, odborný výcvik a osobní rozvoj pracovníků. Poslední část je tvorba E-learningového kurzu Jak se vyrovnat se sociálně patologickými jevy školství.

VSTUP NA E-LEARNINGOVÝ PORTÁL

 

E-learning staveních oborůE-learning Stavooborů

Již čtvrtým rokem probíhá na škole projekt Zvyšování kvality výuky oborů Stavebnictví a Zedník (reg. č. CZ.1.07/1.1.02/02.0034), který je realizován v rámci OPVKa spolufinancován ESF. Jeho cílem je zkvalitnění, zpřístupnění a zjednodušení výuky těchto technických oborů. Více např. ZDE

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací JMK, reg. č. CZ 1.04/4.1.00/42.00002
"Uznávání neformálního a informálního vzdělávání

Hlavním cílem je zkvalitnit systém rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací. V průběhu projektu bude modernizován proces akreditací rekvalifikačních programů, a to jednak vytvořením elektronického systému pro přijímání žádostí o akreditaci, jednak inovací potřebných metodik a vytvořením nových.

Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací JMK, reg. č. CZ 1.04/4.1.00/42.00002Posilování institucionální kapacity

Naše škola je zapojená do projektu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací JMK, reg. č. CZ 1.04/4.1.00/42.00002“, který je spolufinancován z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Škola je konkrétně zapojena do klíčové aktivity č.1 – Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF a jeho zavedení ve vybraných příspěvkových organizacích.
Jedná se především o zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. Jeho cílem je usnadňovat sebehodnocení organizací a získávání podnětů vedoucích ke zlepšování. Zároveň slouží jako prostředek propojení různých nástrojů používaných při řízení kvality.

Škola pro udržitelný život
Škola pro udržitelný život

Cílem programu je rozvoj občanské společnosti a principů místní Agendy 21, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program poskytuje žákům i všem, kteří pracují na místní úrovni, základní znalosti a dovednosti k dlouhodobému plánování a realizaci udržitelného rozvoje místa.

Škola podporující zdraví
Škola podporující zdraví

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace a spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazykůZkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků

Pro naši školu byla schválena projektová žádost na následující šablony klíčových aktivit:

  • 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
  • 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

 


Více také zde:

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS