Projekty ve škole

Dřevo materiál budoucnostiDřevo materiál budoucnosti

Konal se již 13. ročník. Cílem projektu je podpořit a prezentovat naši jedinou obnovitelnou surovinu – dřevní hmotu. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, kdy soutěžící družstva ze základních škol v týmu plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Ve výborné atmosféře plné smíchu se všichni zúčastnění učí pracovat v týmu, navzájem spolupracovat a spoléhat jeden na druhého.

Keramika - kamenina na Letovicku a KunštátskuKeramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku

Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku byla z rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje zařazena do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (dále jen „Seznam tradic“). Nositelkou této tradice se stala Masarykova střední škola Letovice.

Postav most!Postav most

Konal se již 3. ročník. Cílem projektu je podpořit a prezentovat stavebnictví jiným pohledem. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěží se ve tříčlenných družstvech a je možné zapojit se do dvou kategorií. Kategorie I - soutěžící postaví svůj most ve škole, popř. doma a k nám ho přivezou na zatěžovací zkoušku. Kategorie II - soutěžící postaví svůj most u nás v den konání akce. V obou kategoriích zvítězí ten model, který bude mít nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti. Pokud by při vyhodnocení došlo ke stejnému bodovému výsledku, bude hodnocena i vizuální stránka mostu.

Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavyÚspora energie budovy

"Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy". Realizací tohoto projektu dojde k zateplení a snížení energetické náročnosti celé budovy Tyršova 500/6, k zavedení nového otopného systému pomocí tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, k instalaci vzduchotechniky a regulace topení ve všech učebnách. Škola také získá nový vzhled fasády při zdůraznění jejího funkcionalistickém stylu.

EnersolEnersol

Cílem projektu je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Naši studenti získali nejedno vítězné umístění.

Jsme Ekoškola!Jsme Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. Jsme jednou z mála středních škol, která tohoto ocenění získala. PŘESVEDČTE SE ZDE.

Profesní rozvoj pedagogůProfesní rozvoj pedagogů

 

Cílem projeku je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, rozvoj informační gramotnosti žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Kurzy pro dospěléKurzy pro dospělé

Projekt  spadá do projektu UNIV2 Kraje a pomáhá škole při proměně v centrum celoživotního učení, které bude nejen učit žáky v rámci počátečního odborného vzdělávání, ale bude nabízet i vzdělávání pro dospělé. VÍCE O NABÍZENÝCH KURZECH ZDE.

DoučováníDoučování žáků

V rámci programu Národního plánu obnovy na naší škole probíhá doučování žáků. Cílem programu Národního plánu obnovy je zajistit doučování žákům, u nichž došlo ke zhoršení výsledků vzdělávání a kterým hrozí školní neúspěch nebo dokonce odchod ze vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti. Finančním zdrojem pro realizaci doučování jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Program doučování bude probíhat do srpna roku 2023. VÍCE ZDE.

DoučováníDigitalizace školy

V roce 2022 a v roce 2023 jsme měly možnost čerpat finanční prostředky Evropské unie programu "Národního plánu obnovy" v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Z této komponenty škola obdržela v rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) a dále k dosažení cíle č. 174 na zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti.. VÍCE ZDE.

 


Více také zde:

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS