Projekty ve škole

Dřevo materiál budoucnostiDřevo materiál budoucnosti

Konal se již 13. ročník. Cílem projektu je podpořit a prezentovat naši jedinou obnovitelnou surovinu – dřevní hmotu. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, kdy soutěžící družstva ze základních škol v týmu plní četné jednoduché úkoly, které jim připravují a zadávají naši studenti – nábytkáři a truhláři. Ve výborné atmosféře plné smíchu se všichni zúčastnění učí pracovat v týmu, navzájem spolupracovat a spoléhat jeden na druhého.

Keramika - kamenina na Letovicku a KunštátskuKeramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku

Keramika - kamenina na Letovicku a Kunštátsku byla z rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje zařazena do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje (dále jen „Seznam tradic“). Nositelkou této tradice se stala Masarykova střední škola Letovice.

Postav most!Postav most

Konal se již 3. ročník. Cílem projektu je podpořit a prezentovat stavebnictví jiným pohledem. Projekt je koncipován jako zábavné soutěžní dopoledne, pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěží se ve tříčlenných družstvech a je možné zapojit se do dvou kategorií. Kategorie I - soutěžící postaví svůj most ve škole, popř. doma a k nám ho přivezou na zatěžovací zkoušku. Kategorie II - soutěžící postaví svůj most u nás v den konání akce. V obou kategoriích zvítězí ten model, který bude mít nejlepší poměr celkové nosnosti a vlastní hmotnosti. Pokud by při vyhodnocení došlo ke stejnému bodovému výsledku, bude hodnocena i vizuální stránka mostu.

Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavyÚspora energie budovy

"Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy". Realizací tohoto projektu dojde k zateplení a snížení energetické náročnosti celé budovy Tyršova 500/6, k zavedení nového otopného systému pomocí tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, k instalaci vzduchotechniky a regulace topení ve všech učebnách. Škola také získá nový vzhled fasády při zdůraznění jejího funkcionalistickém stylu.

EnersolEnersol

Cílem projektu je zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů. Naše škola je "Regionálním vzdělávacím centrem" JmK v této oblasti a naši studenti získali nejedno vítězné umístění.

Jsme Ekoškola!Jsme Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní projekt spojující environmentální výuku ve škole s konkrétními praktickými kroky, které povedou k její ekologizaci. Jsme jednou z mála středních škol, která tohoto ocenění získala. PŘESVEDČTE SE ZDE.

Profesní rozvoj pedagogůProfesní rozvoj pedagogů

 

Cílem projeku je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, personální podpora, společné vzdělávání žáků, podpora rozvojových aktivit, rozvoj informační gramotnosti žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Kurzy pro dospěléKurzy pro dospělé

Projekt  spadá do projektu UNIV2 Kraje a pomáhá škole při proměně v centrum celoživotního učení, které bude nejen učit žáky v rámci počátečního odborného vzdělávání, ale bude nabízet i vzdělávání pro dospělé. VÍCE O NABÍZENÝCH KURZECH ZDE.

 


Více také zde:

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS