Maturita

Jarní maturitní zkoušky:

Katalogy požadavků společné maturitní zkoušky naleznete na webu:  
www. novamaturita.czwww. msmt.cz

Společná část maturitní zkoušky:

Písemné práce od 1. dubna 2019
Didaktické testy a písemné práce společné části  od 2. května do 15. května  2019
Ústní zkoušky společné části 16. května do 10. června 2019
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT 15. ledna na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT 15. května 2019 

Profilová část maturitní zkoušky:

Praktické a písemné zkoušky od 1. dubna  2019 
Ústní zkoušky profilové části od 16. května do 10. června 2019
Konkrétní termíny zveřejní ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Třída

Termín praktické maturitní zkoušky

NV4(N)

15. 4. - 17. 4. 2019

NV4(V)

1. 4. - 10. 4. 2019, 12. 4. – 29. 4. 2019

Podzimní maturitní zkoušky:

Didaktické testy a písemné práce společné části  od 2. září do 10. září  2019 (na spádových školách)
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT 15. srpna na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT 10. září 2019.

Ústní zkoušky společné  a profilové části 11. září do 20. září 2019. Konkrétní termíny zveřejní ředitelka školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

   

Profilové zkoušky

Maturitní témata - Anglický jazyk

Výběr z kánonu titulů české a světové literatury

 

 

www.novamaturita.cz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS