Maturita

Katalogy požadavků společné maturitní zkoušky naleznete na webu:  
maturita.cermat.cz

Třída Praktická Didaktický test Ústní
4N 25.5. 1. 6. DT M
1. 6. DT AJ
2. 6. DT ČJL
9.6. a 10.6.
 4V 25.5. 1. 6. DT M
1. 6. DT AJ
2. 6. DT ČJL
11.6.
4M 26.5. 1. 6. DT M
1. 6. DT AJ
2. 6. DT ČJL
12.6.
2PO - 1. 6. DT M
1. 6. DT AJ
2. 6. DT ČJL
12.6. a 15.6.

Ústní zkouška u loňských žáků 15.6. 2020.

Více:

Přihláška k MZ

MZ 2020 - Seznam povolených pomůcek

Profilové zkoušky

Specifická a odborná témata pro 3. část ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka

Výběr z kánonu titulů české a světové literatury

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS