Elektrikář - silnoproud

Učební obor

Kód oboru: 26-51-H/02
Název ŠVP: Elektrikář - silnoproud
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Délka studia: Tříleté denní studium
Přijímací řízení: bez zkoušky (více v kritériích) 
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč se vyučit elektrikářem?

  • Zajímáš se o věci okolo elektřiny? Chtěl bys umět pracovat na elektrických zařízeních?  Chceš se naučit provádět domovní elektroinstalace nebo průmyslové elektroinstalace? V tom případě čteš ty správné řádky!

  • Naučíš se odborně vykonávat servisní, montážní a údržbářskou činnost na elektrických zařízeních. Zkušení mistři Tě seznámí se všemi dovednostmi a pomohou Ti stát se profesionálním elektrikářem, který bude žádaný.

  • Jsi-li soutěživý, zažiješ adrenalin i radost z úspěchu na odborných soutěžích žáků oboru elektro, v rámci kraje nebo republiky.

  • Pokud budeš mít dobré výsledky ve studiu, dostaneš prospěchové stipendium až ve výši 12.000,- Kč za studium.

Uplatnění absolventa

Po získání výučního listu se uplatníš v širokém spektru firem. Budeš připraven k výkonu činností v oblasti prací na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, k montáži, údržbě a opravám elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.     

Můžeš podnikat podle podmínek Živnostenského zákona.

Pro samostatnou činnost v oblasti rozvodu elektrické energie, montáže, údržby a oprav elektrických zařízení získáš vykonáním zkoušky dle právních předpisů (vyhlášky č. 50/1978 Sb.) příslušnou odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Profil absolventa

Budeš připraven na instalaci elektrických sítí venkovního i kabelového vedení.

Naučíš se rozumět funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, provádět základní druhy elektrotechnických měření. Také získáš základní dovednosti ve způsobech technického zobrazování a budeš schopen se trvale přizpůsobovat rostoucím požadavkům rozvoje elektrotechniky.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Cvičení z matematiky

-

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Elektrotechnika

-

2

-

2

Základy elektrotechniky

3

-

-

3

Elektrotechnická měření

1

1

3

5

Technická dokumentace

1

-

-

1

Elektrické stroje a přístroje

-

2

-

2

Elektronika

-

1

-

1

Elektrotechnologie

-

1

-

1

Silnoproudá zařízení

-

1

-

1

Rozvodná zařízení

-

-

2

2

Průmyslové a domovní instalace

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

29

18

33

80

Celkem disponibilní dotace

1

15

0

16

Celkem v ročníku

30

33

33

96

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS