Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Maturitní obor

Kód oboru: 82-41-M/12
Název oboru: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Název ŠVP: Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Čtyřleté denní studium
Přijímací řízení: Talentová zkouška
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč studovat keramiku?

  • Baví tě práce s hlínou a něco vytvářet na hrnčířském kruhu či jenom z volné ruky (modelovat)?

  • Není to jenom o práci s hlínou, v ateliérech naší školy budeš pod odborným vedením malovat a kreslit.

  • Zjistíš, jak správně fotografovat a upravovat fotky tak, abys byl schopen svou práci veřejně prezentovat.

  • Seznámíš se s dějinami umění jako nedílnou součástí historie keramiky.

  • V prvním ročníku pojedeš na Plenér – malování v přírodě.

  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Uplatnění absolventa

Možnosti uplatnění jsou široké, od velkých podniků až po malé provozovny, jako návrhář, technolog, sádrař, točíř, prodejce apod.

Absolventi mají možnost uplatnění jako výtvarní návrháři, v uměleckořemeslných a  keramických dílnách, ve funkci výtvarně technických pracovníků, případně jako manažeři nebo vedoucí keramických provozů, či otevřít i vlastní keramickou dílnu, ateliér a tvořit tak své vlastní výrobky, umělecká díla, organizovat výstavy.

Profil absolventa

Můžeš pokračovat ve studiu nejen na vysokých školách v oboru keramiky, ale i v ostatních výtvarných oborech, dále ve studiu dějin umění a pedagogiky.

Zvládneš točit na hrnčířském kruhu, modelovat, zdobit keramické výrobky, glazovat, pracovat se sádrou, připravit si vhodný pracovní materiál a určit postupy práce, pálit v keramických pecích. Budeš se snáze orientovat v keramických technologiích, historii umění a zvládneš realizovat vlastní umělecké návrhy. Po ukončení pedagogické školy se můžeš uplatnit jako učitel výtvarných oborů nebo uměleckých kroužků.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Komunikace

1

-

-

-

1

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Fyzika

2

-

-

-

2

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

2

2

2

-

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

-

5

Ekonomika

-

-

2

2

4

Dějiny výtvarné kultury

2

3

3

3

11

Výtvarná příprava

5

5

-

-

10

Figurální kreslení

-

-

3

2

5

Písmo

-

3

-

-

3

Technologie

3

2

3

3

11

Fotografování

-

2

-

-

2

Technologická dokumentace

-

-

-

1

1

Navrhování

-

-

6

6

12

Praktická cvičení

9

9

9

9

36

Maturitní seminář

- - - 1 1

Celkem v ročníku

37 37 38 36 148

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS