Výsledky přijímacího řízení

Do oborů pro školní rok 2022-2023:

Obory s talentovou zkouškou (umělecké)

  • Design keramiky,
  • Umělecký keramik.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) par. 62 odst. 5 bude zveřejněn seznam přijatých/nepřijatých uchazečů do uměleckých oborů podle registračních čísel dne 5. února 2022.

 

Obory zakončené maturitní zkouškou s maturitním vysvědčením

  • Nábytkářská a dřevařská výroba,
  • Stavebnictví - pozemní stavby,
  • Podnikání (nástavbové studium).

 

Obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

  • Truhlář,
  • Zedník,
  • Elektrikář - silnoproud,
  • Prodavač.

Gratulujeme a těšíme se na Vás!
Zápisové lístky odevzdávejte osobně po telefonické domluvě na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy co nejdříve.

NEBYL JSI PŘIJAT?

Zvaž možnost podat žádost o nové rozhodnutí k přijetí. Podmínky a vlastní žádost najdeš v poučení.

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS