Stravování

2

teplá jídla na výběr

> 400

vydaných obědů denně

40 

cena oběda pro studenty

Objednání a odhlášení stavy:

  • Čipem na objednávkovém panelu u jídelny. Čip získáš v kanceláři u vedoucí stravování za vratnou zálohu 120 Kč.
  • Na internetu na adrese www.strava.cz . Číslo zařízení je 0125. Heslo získáš v kanceláři u vedoucí stravování.
  • Na tel. čísle vedoucí stravování 516 474 472 nebo 739 406 086.

Všechny objednávky a odhlášky je nutné učinit nejpozději do 9.00 hod. předcházející den.

Pokud onemocníš, můžeš si první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče, obědy na další dny jsi povinen odhlásit. Když tak neučiníš, hradíš obědy v plné ceně.

 

Ceny jídel:

Kategorie strávníků

Cena dotovaných pokrmů Plná cena pokrmů

studenti snídaně + svačina

30,- Kč 48,- Kč
studenti oběd 40,- Kč 78,- Kč
svačina + večeře + II. večeře 51,- Kč 90,- Kč
celodenní stravování celkem 121,- Kč 216,- Kč
zaměstnanci oběd 37,- Kč 105,- Kč
bývalí zaměstnanci - důchodci 105,- Kč  
cizí strávníci   105,- Kč

Žáci ubytovaní v domově mládeže měsíčně hradí zálohy 4 100, - Kč (strava 2 600,- Kč, ubytování 1 500,- Kč). Platnost od 1.1.2024.
Žáci odebírající pouze oběd měsíčně hradí zálohy za stravu 850,- Kč.
Peníze se zasílají na účet 1360892369/0800 vždy s variabilním číslem, které má student přidělen od vedoucí stravování.

Vyúčtování je prováděno jedenkrát ročně, vždy na konci školního roku.

 

Seznam alergenů Stáhnout »
Informace o potravinách Stáhnout »

Vnitřní řád školní jídelny

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS