Prodavač

Učební obor

Kód oboru: 66-51-H/01
Název ŠVP: Prodavač
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Délka studia: Tříleté denní studium
Přijímací řízení: bez zkoušky (více v kritériích)
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč se vyučit prodavačem?

  • Pohybuješ se rád/a  mezi lidmi? Baví tě chodit do obchodů a zkoumat nové zboží. Potom je učební obor Prodavač ta správná volba.

  • Naučíme tě základní a dárkové balení zboží, aranžování balíčků, krabic i košů.

  • Získáš praxi v obsluze zákazníků, účtování, přejímce a reklamaci zboží.

  • V prvním ročníku získáváš dovednosti pod vedením učitele odborného výcviku.

  • V druhém a třetím ročníku ti osobní dlouholeté dovednosti zprostředkují zkušení prodavači z prodejen různého typu.

  • Vyzkoušíš si práci pro hypermarkety, supermarkety i pro soukromé prodejny.

ProdavačFotografie oboruProdavač

 

Přehrát Videomedailonek - Veronika Baranová

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středních i malých prodejen.

Může se stát samostatným obchodníkem ve vlastním obchodním podniku.

Má odborné uplatnění na pozici prodavač potravin, drogistického zboží, textilu, obuvi a průmyslového zboží.

Žák na naší škole může pokračovat ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Profil absolventa

Zvládneš připravit zboží k prodeji, vystavit a aranžovat drobné propagační akce. Zboží správně skladuješ a ošetřuješ. Ovládáš techniku zboží různého sortimentu, předvádění zboží, vystavení dokladů spojených s prodejem zboží a účtování zboží včetně realizace plateb hotovostní i bezhotovostní formou. Připravíš objednávku zboží, zorientuješ se při přejímce a reklamaci zboží. Umíš používat ceníky, katalogy, výpočetní techniku potřebnou k účtování zboží. Obsluhuješ stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, vážení, měření a zkoušení zboží. Zvládneš komunikaci se zákazníky, obchodními partnery, spolupracovníky a odbornou poradenskou činnost. Provedeš obsluhu zákazníků s ohledem na specifika jednotlivých forem prodeje.

Ráda komunikuji s lidmi a po získání výučního listu bych se chtěla stát dealerem kosmetiky. Své dovednosti si rozšiřuji na prodejně COOP Letovice Pražská ulice.

Kamila Mužíková - Třída EP2

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Propagace

-

1

1

2

Estetika, tvorba a prezentace

1

-

-

1

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

1

1

2

4

Fyzika

-

1

-

1

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Hospodářský zeměpis

-

1

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

1

1

1

3

Daňová evidence

-

-

2

2

Obchodní provoz

1

1

1

3

Zbožíznalství

2

2

2

6

Psychologie prodeje

-

2

-

2

Písemná elektronická komunikace

2

2

-

4

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

30 

 30

 20

80 

Celkem disponibilní dotace

 1

 4

 11

16

Celkem v ročníku

31

34

31

96

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS