O škole

Co nabízíme?

 • rodinnou školu, příjemné prostředí a přátelský kolektiv zaměstnanců
 • dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti ve vzdělávání
 • kreativní a názornou výuku
 • kvalifikovaný, stabilní a tvůrčí kolektiv pedagogických pracovníků
 • vysoce kvalitní vybavení pro teoretickou i praktickou výuku
 • vysokou úroveň praktické přípravy
 • odborné učebny – počítačovky, laboratoř, výkresovnu, ateliéry, dílny
 • domov mládeže v areálu školy
 • tělocvičnu a posilovnu
 • jídelnu s výbornou kuchyní zajišťující celodenní stravování
 • školního psychologa, výchovného poradce a preventistu

Jak se u nás učí?

 • individuální přístup k žákovi
 • malé skupiny žáků pro výuku odborných předmětů
 • úzké sepětí teoretické výuky s praxí
 • jasně stanovený řád a pravidla
 • samozřejmostí je využití dataprojektorů a internetu ve všech předmětech
 • klademe důraz na podstatu učiva a propojení s praxí
 • nabízíme doučovací kroužky a skupinové konzultace
 • jezdíme na veletrhy a exkurze do firem
 • spolupráce žáků na odborných zadáních
 • projektové dny
 • práce na zakázkách – z toho kápne odměna 
 • žáci besedují na odborná témata se zástupci firem

Co na Vás čeká / Co získáte?

 • obory pro život, které mají široké uplatnění
 • vlídný a přátelský přístup učitelů 
 • příjemné a bezpečné prostředí rodinného charakteru
 • úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami
 • stipendium až 12.000,- za studium u oboru Zedník a Elektrikář
 • přivýdělky za práci na zakázkách
 • okamžité řešení výukových i výchovných problémů
 • získání Europasu, jako dodatek k dokladům o dosaženém vzdělání
 • pro žáky tříletých a čtyřletých oborů možnost získat k výučnímu listu Certifikát Hospodářské komory ČR
 • pro absolventy tříletých učebních oborů pokračování ve studiu v denním nástavbovém studiu

V čem můžeš zazářit? 

 • Soutěže pro ZŠ: Dřevo materiál budoucnosti, Ukážeme vám, co ve vás vězí, Postav most!
 • Školní akce a soutěže SŠ:
 • Enersol, Ekoškola
 • SOČ – Středoškolská odborná činnost 
 • SUSO - Soutěž učňů stavebních oborů
 • Soutěže v odborných dovednostech 
 • Sportovní soutěže
 • Projektové dny stavebnictví a bydlení 
 • soutěže ve znalostech účetnictví a psaní na PC

Co můžeš zažít jako žák naší školy?

 • adaptační pobyt na slunné Pálavě v I. ročníku
 • Lyžařský kurz v Krkonoších 
 • Sportovně turistický kurz ve II. ročníku
 • školní výlety, exkurze do firem i za kulturou
 • divadelní představení
 • návštěva knihoven
 • stužkovací a maturitní večírky
 • poslední zvonění
 • mikulášská nadílka a vánoční besídka 
 • plenér
 • výstavy a vernisáže v ČR a v Rakousku
 • mimoškolní akce – Dračí lodě na Křetínce, You dream, we run Blansko, ….
 • změny ve svém okolí v projektech - aktuálně v projektu Můžeš to změnit!
 • tvoří vlastní časopis 
 • zahraniční stáže - Miláno, Budapešť
 • zahraniční pobyty
 • výměnná stáž s Rakouskou školou
 • besedy na zajímavá témata
 • ekologické aktivity

Co nabízí Letovice?

 • menší klidné město
 • dobré dopravní spojení, autobusové zastávky v blízkosti školy
 • náměstí a obchody s potravinami v bezprostřední blízkosti školy 
 • zájmové vyžití - hudební škola, volnočasové centrum Letokruh, jazykové kurzy, bowling, jezdecké kurzy, tvořivé dílny, šachy aj.
 • autoškoly
 • pamětihodnosti - historické budovy, zámek,.
 • bezpečné ulice, odpočinek v zámeckém parku, kavárny
 • koupaliště, přehrada Křetínka, cyklostezky, hřiště
 • knihovnu vedle školy

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS