Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022  

Školní vyučování 

První pololetí: středa 1. září 2021 až pondělí 31. ledna 2022
Druhé pololetí: úterý 1. února 2022 až čtvrtek 30. června 2022

Výpis z vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

Vysvědčení s hodnocením za první a druhé pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 30. června 2022.

Prázdniny žáků a státní svátky

Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021

Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
             
(vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)

Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny: pondělí 7. března až neděle 13. března 2022

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022

Státní svátky:
Úterý 28. září 2021 - Den české státnosti
Čtvrtek 28. října 2021 - Den vzniku Československa
Středa 17. listopadu 2021 - Den boje za svobodu a demokracii
Pátek 24. prosince 2021 - Vánoce-Štědrý den
Sobota 25. prosince 2021 - Vánoce-1. svátek vánoční
Neděle 26. prosince 2021 - Vánoce-2. svátek vánoční
Sobota 1. ledna 2022 - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
Pátek 15. dubna 2022 - Velikonoce-Velký pátek
Pondělí 18. dubna 2022 - Velikonoce-Velikonoční pondělí
Neděle 1. května 2022 - Svátek práce
Neděle 8. května 2022 - Den vítězství

Výcvikové kurzy žáků:

  • Adaptační pobyt žáků 1. ročníků: pondělí 6. 9. – středa 8. 9.2021
  • Lyžařský výcvikový kurz žáků: pondělí 28. 2. 2022 až pátek 4. 3. 2022
  • Sportovně turistický kurz žáků 2. ročníků: pondělí 30. 5. 2022 až pátek 3. 6. 2022
  • Plenér 3V pondělí 27. 9. 2021 až čtvrtek 30. 9. 2021
  • Plenér výtvarných oborů (2V, 3V): pondělí 20. 6. 2022 až čtvrtek 23. 6. 2022

Termíny třídních schůzek:

středa 24. 11. 2021
středa 20. 4. 2022

Termíny výplat stipendií:

1. pololetí 19. 4. 2022
2. pololetí 15. 7. 2022

Ředitelské volno:

  • 1. pololetí: neplánuje se
  • 2. pololetí: 12.4. a 13.4. 2022

Souvislá odborná praxe: 

Třída Termín Třída Termín
1N 6. 5. 2022 - 27. 5. 2022 2NV (V) 11. 1. 2022 - 14. 1. 2022
2NV (N), 2S 16. 5. 2022 - 27. 5. 2022 2PO 8. 11. 2021 - 12. 11. 2021
1PO 23. 5. 2022 - 27. 5. 2022 3V - plenér 20. 9. 2021 – 23. 9. 2021
3NS (N, S) 16. 5. 2022 - 27. 5. 2022  3V, 2V - plenér 20. 6.2022 - 23. 6. 2022
4NS (S), 3NS (S) 6. 9. 2021 - 10. 9. 2021    

Obhajoba klauzurních prací:

1. pololetí: úterý 18. 1. 2022
2. pololetí: úterý 14. 6. 2022

Jarní maturitní zkoušky:

Katalogy požadavků společné maturitní zkoušky naleznete na webu:  
www. novamaturita.czwww. msmt.cz

Společná část maturitní zkoušky:

Didaktické testy společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 5. května 2022.
Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části od 1. dubna 2022.
Ústní zkoušky společné části od 16. května do 10. června 2022.
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT 15. ledna na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT 15. května 2022.

Profilová část maturitní zkoušky:

Písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2022, praktické zkoušky popř. i dříve.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Třída Termín praktické maturitní zkoušky
4NS (N) 19. 4. - 21. 4. 2022
4NS (S) 19. 4. – 20. 4. 2022

 

Podzimní maturitní zkoušky:

Didaktické testy společné části  od 1. září do 10. září  2022 (na spádových školách).
Profilové části stanoví ředitelka školy v období od 1. září do 20. září 2022.
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT.

Závěrečné zkoušky:

Termíny jsou orientační:

Závěrečné zkoušky oborů jsou realizovány podle Jednotného zadání společného pro všechny obory v ČR. Více zde.

OBOR Skupina Písemná Praktická Ústní
U. keramik   20. 5. 2022 23. 5. 2022 – 17. 6. 2022 24. 6. 2022
Truhlář 1. 1.6.2022 2. 6., 3. 6. a 6. 6. 2022 22. 6. 2022
  2. 1.6.2022 13. 6. – 15. 6. 2022 23. 6. 2022
Zedník 1. 1.6.2022 2. 6. 2022 – 3. 6. 2022 20. 6. 2022
  2. 1.6.2022 2. 6. 2022 – 3. 6. 2022 20. 6. 2022
Elektrikář 1. 1.6.2022 2. 6. 2022 13.,14. 6. 2022
  2. 1.6.2022 3. 6. 2022 13.,14. 6. 2022
  3. 1.6.2022 6. 6. 2022 13.,14. 6. 2022
Prodavač   1.6.2022 13. 6. 2022 – 21. 6. 2022 28. 6. 2022

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají  v září a prosinci 2022.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS