Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

Školní vyučování 

První pololetí: úterý 1. září 2020 až čtvrtek 28. ledna 2021
Druhé pololetí: pondělí 1. února 2021 až středa 30. června 2021 

Prázdniny žáků a státní svátky

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021 
             
(vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 22. února až neděle 28. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem
Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 až  úterý 31. srpna 2021

Státní svátky:
pondělí 28. září, středa 28. října, úterý 17. listopadu, čtvrtek 24. až sobota 26. prosince, pátek 1. ledna,
pátek 2. dubna, pondělí 5. dubna, sobota 1. května, sobota 8. května, pondělí 5. července, úterý 6. července

Výcvikové kurzy žáků:

Adaptační pobyt: v letošním školním roce bude nahrazen alternativní jednodenní aktivitou tříd

Lyžařský výcvikový kurz: pondělí 18. 1. 2021 až pátek 22. 1. 2021

Sportovně turistický kurz: pondělí 31. 5. 2021 až pátek 4. 6. 2021

Plenér výtvarných oborů: pondělí 21. 6. 2021 až čtvrtek 24. 6. 2021 

Termíny třídních schůzek:

středa 25. 11. 2020
středa 21. 4. 2021

Ředitelské volno:

  • v 1. pololetí: 30. 9. 2020
  • pro 2. pololetí se ujasní dle provozních podmínek 

Souvislá odborná praxe: 

Třída

Termín

Třída

Termín

1NV (N)

17. 5. 2021 - 28. 5. 2021

2V

11. 1. 2021 - 15. 1. 2021

2NS (N,S)

17. 5. 2021 - 28. 5. 2021

2PO

9. 11. 2020 - 13. 11. 2020

1PO

17. 5. 2021 - 28. 5. 2021

 

 

3NS(N, S)

17. 5. 2021 - 28. 5. 2021

 

 


Obhajoba klauzurních prací:

1. pololetí: úterý 19. 1. 2021
2. pololetí: úterý 15. 6. 2021 

Jarní maturitní zkoušky:

Katalogy požadavků společné maturitní zkoušky naleznete na webu:  
www. novamaturita.czwww. msmt.cz

Společná část maturitní zkoušky:

Didaktické testy společné části se konají v pracovní dny v období od 2. května do 15. května 2021.Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 1. září 2020 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2021.
Ústní zkoušky společné části od 16. května do 10. června 2021.
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT 15. ledna na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT 15. května 2020.

Profilová část maturitní zkoušky:

Písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2021, praktické zkoušky popř. i dříve.
Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

Třída

Termín praktické maturitní zkoušky

4NSV (N)

19. 4. - 21. 4. 2021

4NSV (V)

6. 4. - 7. 4. 2021, 12. 4. – 30. 4. 2021

4NSV (S)

19. 4. 2021

 

Podzimní maturitní zkoušky:

Didaktické testy společné části  od 1. září do 10. září  2021 (na spádových školách)
Konkrétní termíny zveřejní  MŠMT 13. srpna 2021 na webu: www. novamaturita.czwww.msmt.cz
Výsledky didaktických testů zpřístupní CERMAT 10. září 2021.

Ústní zkoušky společné  a profilové části 1. září do 20. září 2021. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2021.

Závěrečné zkoušky:

Termíny stanovila ředitelka školy takto:

Závěrečné zkoušky oborů jsou realizovány podle Jednotného zadání společného pro všechny obory v ČR. Více zde.

OBOR Skupina Písemná Praktická Ústní
U. keramik 1. a 2. 20. 5. 2021 21. 5. 2021 – 17. 6. 2021 nekoná se
Truhlář 1. nekoná se 2. 6. 2021 – 4. 6. 2021 16. 6. 2021
  2. nekoná se 7. 6. 2021 – 9. 6. 2021 17. 6. 2021
Zedník   nekoná se 9. 6. 2021 – 10. 6. 2021 18. 6. 2021
Elektrikář   nekoná se 2. 6. 2021 14. 6. 2021
Prodavač   1. 6. 2021 7. 6. 2021 – 11. 6. 2021 nekoná se

Časový harmonogram pro závěrečné zkoušky školního roku 2020-2021 od MŠMT

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají  v září a prosinci 2021.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS