Odborné stáže v Itálii a Maďarsku

 

V dnešní době společnosti a instituce vkládají stále více do mezinárodních vztahů a to nejen za účelem podnikání a většího výdělku, ale také aby se od ostatních naučily rozvoji. V tomto kontextu jsou lidé s mezinárodní profesionální zkušeností nedocenitelní. Získají relevantní praxi pro svou budoucnost.

Využitím příležitosti, kterou stáže nabízí, udělají první krok k úspěšné kariéře.

Cílem projektu je zkvalitnění odborného vzělávání žáků, samostatnosti a flexibility v pracovním procesu, rozvoj jazykových a komunikativních schopností.

Náplní odborné stáže studentů bude pracovní zařazení do reálné firmy. Studenti se na několik dnů zařadí mezi zaměstnance firmy a budou plnit běžné pracovní úkoly vyplývající z jejich dočasného pracovního zařazení. Práce bude probíhat pod vedením kontaktní osoby, která studentům zprostředkuje požadavky zaměstnavatele a bude se studenty komunikovat v anglickém jazyce.

Studenti pochopí firemní svět zevnitř, přispějí ke svému profesnímu rozvoji a naučí se překonávat překážky. Přizpůsobením na nové pracovní prostředí zvýší své klíčové kompetence.

Zdokonalí se zejména v oblasti technologie výroby nábytku, v navrhování a v provádění staveb a technologii výroby keramiky. Každá země má svá specifika, své preferované technologické postupy a konstrukce, které často souvisí se zeměpisnou polohou krajiny a surovinovou základnou.

 
Ing. Mária Bašná, koordinátorka projektu
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS