Učební obory

Jsou určeny pro žáky, kteří úspěšně ukončili základní školu a jsou pro daný obor zdravotně způsobilí. Úspěšní absolventi si mohou rozšířit své vzdělání následným nástavbovým studiem, požádat o přijetí do druhých ročníků příbuzných maturitních oborů na naší škole nebo se vyučit v dalším učebním oboru za jeden rok. 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS