Doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy

V rámci programu Národního plánu obnovy na naší škole probíhá doučování žáků. Cílem programu Národního plánu obnovy je zajistit doučování žákům, u nichž došlo ke zhoršení výsledků vzdělávání a kterým hrozí školní neúspěch nebo dokonce odchod ze vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech a schopnost navázat na další očekávané znalosti.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Program doučování bude probíhat do srpna roku 2023.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS