Stipendijní řád

SYSTÉM POSKYTOVÁNÍ STIPENDIA ŽÁKŮM OBORU ZEDNÍK a ELEKTRIKÁŘ –SILNOPROUD

Žákům studujícím v Masarykově střední škole Letovice, Tyršova 500 v oboru Zedník a Elektrikář - silnoproud je vypláceno prospěchové stipendium za podmínek stanovených stipendijním řádem školy.

VÝŠE STIPENDIA A PODMÍNKY STRUČNĚ:

ČÁSTKY: 

1. ROČNÍK 3 000 KČ/POLOLETÍ

2. ROČNÍK 3 000 KČ/POLOLETÍ

3. ROČNÍK 3 000 KČ/POLOLETÍ

 

PODMÍNKY pro uznání stupendia pro žáka:

  1. PRŮMĚR PROSPĚCHU DO 3,0
  2. MUSÍ BÝT ŽÁKEM ŠKOLY MINIMÁLNĚ 2 MĚSÍCE
  3. NESMÍ MÍT SNÍŽENOU ZNÁMKU Z CHOVÁNÍ
  4. NESMÍ MÍT ŽÁDNOU NEDOSTATEČNOU
  5. NESMÍ MÍT NEOMLUVENOU ABSENCI
     

Splní-li žák dále:

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH DO 1,5 (VYZNAMENÁNÍ) DOSTÁVÁ ŽÁK K TÉTO ČÁSTCE JEŠTĚ 3000 KČ/pololetí.

CELKEM ZA STUDIUM LZE ZÍSKAT AŽ 36 000 KČ.

Stipendijní řád

Termíny výplat prospěchových stipendií v roce 2023/24 :

Za 1. pololetí   20. květen 2024

Za 2. pololetí  – 14. červenec 2024

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS