Zedník

Učební obor

Kód oboru: 36-67-H/01
Název ŠVP: Zedník
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Délka studia: Tříleté denní studium
Přijímací řízení: bez zkoušky (více v kritériích)
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč se vyučit zedníkem?

  • Baví tě pracovat rukama? Chtěl bys umět perspektivní řemeslo? Stavět nové domy, opravovat ty staré, modernizovat, omítat, obkládat, zateplovat, používat tradiční i moderní technologie, materiály i zařízení?

  • Ve škole tě naučíme technologii, číst ve stavebních výkresech, orientovat se ve stavebních materiálech, seznámíme tě s mechanizačními prostředky a technikou používanou na stavbách. V odborném výcviku si vše vyzkoušíš v praxi – nejdřív v dílně, ale hned poté na skutečných stavbách.

  • Odborní učitelé zajistí exkurze na stavby i do výrobních provozů, praktické ukázky a přednášky odborníků z praxe.

  • Tvoje dobře odvedená práce na stavbách v rámci odborného výcviku bude finančně ohodnocena.

  • Pokud budeš mít dobré výsledky ve studiu, dostaneš prospěchové stipendium až ve výši 12.000,- Kč za studium.

  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Uplatnění absolventa

Možnosti uplatnění: jako zedník, obkladač, sádrokartonář aj. - od velkých stavebních podniků až po malé živnostníky. Uplatnění zedníků je v současné době stoprocentně zaručeno, platové ohodnocení šikovného zedníka je velmi dobré.

Absolvent si může založit vlastní živnostenskou praxi.

Žák může pokračovat ve studiu na naší škole ve čtyřletém oboru Stavebnictví – pozemní stavby nebo ve dvouletém oboru Podnikání nebo v jiném učebním oboru.

Profil absolventa

Zvládneš postavit celý dům – vytyčit a zhotovit základy, provést izolace, vyzdít obvodové a nosné zdivo, postavit komín, zhotovit příčky z různých materiálů, provést stropy, schodiště, zastřešení, omítky, obklady, podlahy, osadit výplně okenních, dveřních a vratových otvorů. Správně zvolíš vhodný materiál, pracovní postup, mechanizaci. Vypočítáš si potřebné množství materiálu. Výsledky tvojí práce budou hned vidět.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

1

5

Stavební materiály

1

1

1

3

Technologie staveb

2

3

3

8

Poruchy a rekonstrukce staveb

-

2

-

2

Mechanizace a provádění staveb

1

1

-

2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

24

27

29

80

Celkem disponibilní dotace

7

6

3

16

Celkem v ročníku

31

33

32

96

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS