Investiční projekt přinese více tepla do učeben při snížení energetické náročnosti budovy

Od října 2019 byla v naší škole zahájena investiční akce, která povede k výraznému zlepšení hygienického komfortu při výuce. Ve třídách bude v zimě tepleji a v horkých letních dnech chladněji. Nucené větrání bude řízeno rekuperačními jednotkami.

Realizací projektu dojde k zateplení a snížení energetické náročnosti celé budovy Tyršova 500/6, k zavedení nového otopného systému pomocí tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, k instalaci vzduchotechniky a regulace topení ve všech učebnách. Škola také získá nový vzhled fasády při zdůraznění jejího funkcionalistickém stylu.

Akce je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci projektu s názvem: „Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy„ pod číslem OPŽP 2014 – 2020, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009029. Předpokládané ukončení realizace projektu je srpen 2020.

Helena Marešová

stávající pohled z ulice Tyršova - východní strana

Varianty vzhledu:

Vybrané řešení.

další návrhy:

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS