Truhlář

Učební obor

Kód oboru: 33-56-H/01
Název ŠVP: Truhlář
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Délka studia: Tříleté denní studium
Přijímací řízení: bez zkoušky (více v kritériích)
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč se vyučit truhlářem?

  • Máš rád přírodu? Preferuješ přírodní materiály?

  • Les nám nabízí krásný a ušlechtilý materiál, který voní, hřeje a pohladí duši.

  • Pokud chceš pracovat rukama v čisté dílně, kde voní dřevo, tak neváhej.

  • Práce v truhlářské dílně je nesmírně tvořivá, pořád děláš něco nového, využiješ dokonce i odřezky, kde se fantazii meze nekladou. Říká se, že ze dřeva lze vyrobit prakticky cokoliv.

  • Stačí mít nápady. Pod vedením zkušeného mistra se naučíš dřevu rozumět a vdechneš mu nový život.

  • Zúčastníš se odborných soutěží. Úspěch ti přinese radost a sebevědomí.

Uplatnění absolventa

Po získání výučního listu se uplatníš v širokém spektru dřevařských firem, kterých působí v našem regionu celá řada.

Nemusí se jednat pouze o výrobu a montáž nábytku, ale také o jednoduché dřevostavby, okna, dveře, hračky, renovace nábytku a jiné.

Budeš moci podnikat podle podmínek Živnostenského zákona.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat v dalším studiu v maturitním oboru Nábytkářská a dřevařská výroba nebo v nástavbovém oboru Podnikání.

Profil absolventa

Naučíš se pracovat s ručním nářadím i obsluhovat a seřizovat stroje.

Vybereš správný druh dřeva na konkrétní výrobek.

Vypočítáš spotřebu materiálu, zvolíš odpovídající konstrukční spoje.

Zvolíš vhodné výrobní zařízení, nástroje a technologické postupy včetně povrchové úpravy.

Vyhotovíš truhlářské výrobky podle výrobních výkresů.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

-

1

1

2

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Technické kreslení

2

-

-

2

Konstrukce

-

3

1

4

Nauka o materiálech

2

2

2

6

Výrobní zařízení

1

2

-

3

Technologie

1

2

2

5

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem základní dotace

24

28

28

80

Celkem disponibilní dotace

7

5

4

16

Celkem v ročníku

31

33

32

96

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS