Uchazeč

Nabídka studijních (maturitních) oborů

Všechny studijní obory jsou zakončené maturitní zkouškou. Jsou určeny pro žáky, kteří úspěšně ukončili základní školu a mají studijní předpoklady.

 

Nabídka učebních (řemeslných) oborů

Jsou určeny pro žáky, kteří úspěšně ukončili základní školu a jsou pro daný obor zdravotně způsobilí. Úspěšní absolventi si mohou rozšířit své vzdělání následným nástavbovým studiem.

 

Nabídka nástavbového oboru

Nástavbové studium je ukončeno maturitní zkouškou a jeho absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách nebo vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních studijních oborů, poskytujících úplné střední odborné vzdělání. Je možná dvouletá prezenční nebo tříletá distanční forma vzdělávání.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS