Stavebnictví

Maturitní obor

Kód oboru: 36-47-M/01
Název ŠVP: Stavebnictví
Zaměření: Pozemní stavby
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Čtyřleté denní studium
Přijímací řízení: Jednotná přijímací zkouška
(více v kritériích)
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč studovat stavárnu?

  • Chceš mít perspektivní zaměstnání s jistým uplatněním v praxi? Navrhovat nové domy, rekonstrukce, modernizace? Rozpočtovat a připravovat stavby, staticky řešit betonové, dřevěné a kovové konstrukce? Pracovat v procesu povolování a kolaudování staveb? Nebo řídit průběh stavby přímo v terénu?

  • Můžeš ale pracovat i v mnohých provozech souvisejících s výrobou a prodejem stavebních materiálů (betonárky, cihelny, panelárny, lomy, podniky vyrábějící izolace – tepelné i hydroizolace, výplně otvorů – okna, dveře, vrata, …).

  • Ve škole tě naučíme rýsovat rukou i na počítači stavební výkresy, orientovat se ve stavebních materiálech, seznámíme tě s mechanizačními prostředky a technikou používanou na stavbách, naučíš se rozpočtovat, navrhovat a počítat stavební konstrukce. Naučíš se geodetické práce – vytyčovat a zaměřovat terén a stavby.
  • Odborní učitelé  zajistí exkurze na stavby i do výrobních provozů, praktické ukázky a přednášky odborníků z praxe. Ve druhém a třetím ročníku tě čeká souvislá čtrnáctidenní odborná praxe na stavbě nebo v některé stavební firmě.
  • Zapojíš se do různých celostátních stavařských soutěží.
  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Uplatnění absolventa

Možnosti uplatnění:  jako projektant, stavební technik, stavbyvedoucí, přípravář staveb, rozpočtář, technolog, obchodní zástupce, referent na stavebním úřadě.

Žák může pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách (fakulta stavební, fakulta architektury, fakulta bezpečnostního inženýrství a jiné). 

Absolvent si může založit vlastní živnostenskou praxi.

Profil absolventa

Zvládneš vyprojektovat výkresy dokumentace staveb pro rodinné domy a občanské stavby. Posoudíš konstrukce z hlediska statického i tepelně technického. Správně zvolíš vhodný materiál, pracovní a technologický postup výstavby a mechanizační prostředky na stavbě. Budeš umět sestavit rozpočet stavby. Zvládneš práci v různých stavařských programech – grafických na kreslení, statických, rozpočtářských. Spočítáš a posoudíš jednoduché stavební konstrukce betonové, dřevěné a kovové. Budeš umět geodeticky zaměřovat a vytyčovat stavby a terén. Osvojíš si práci s normami, stavebním zákonem, předpisy.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

4

3

3

3

13

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

Ekonomika

-

-

1

2

3

Deskriptivní geometrie

2

2

-

-

4

Projektování staveb

2

2

2

4

10

Rozpočtování a kalkulace

-

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

-

-

4

Dějiny Architektury

1

1

-

-

2

Stavební materiály

3

-

-

-

3

Stavební mechanika

-

1

2

1

4

Stavební konstrukce

-

-

4

4

8

Geodézie

-

1

2

-

3

Mechanizace a provádění staveb

-

-

3

-

3

Pozemní stavby

3

4

3

3

13

Poruchy a rekonstrukce staveb

-

-

2

-

2

Inženýrské stavby

-

-

-

2

2

CAD systémy

-

2

2

-

4

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

31

29

28

27

115

Celkem disponibilní dotace

1

2

6

5

14

Celkem v ročníku

32

31

34

32

129

 

„Učili mě lidé, profesionálové, kteří mi předali znalosti oboru. Čeho si však vážím ještě víc je, že ve mně probudili zvědavost, která souvisela s architekturou. Teprve při dalším studiu a v každodenní praxi plně doceňuji, jak solidní oporou v architektuře je ovládnutí technické stránky věci.“

Ing. arch. Martin Doležel

autorizovaný architekt

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS