Umělecký keramik

Učební obor

Kód oboru: 82-51-H/04
Název ŠVP: Umělecký keramik
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Zakončení studia: Závěrečná zkouška
Délka studia: Tříleté denní studium
Přijímací řízení: Talentová zkouška
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč studovat keramiku?

  • Baví tě práce s hlínou a něco vytvářet na hrnčířském kruhu či jenom z volné ruky modelovat?

  • Naučíme tě dějiny umění, jako nedílnou součást keramického řemesla.

  • Zjistíš, jak správně fotografovat a upravovat fotky tak, abys byl schopen svou práci veřejně prezentovat.

  • Nečeká tě jen práce s hlínou, v ateliérech naší školy budeš pod odborným vedením také malovat a kreslit.

  • V prvním ročníku pojedeš na Plenér – malování v přírodě.

  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Uplatnění absolventa

Možnosti uplatnění jsou široké, od velkých podniků až po malé provozovny, jako návrhář, technolog, sádrař, točíř, prodejce apod.

Absolvent si může otevřít i vlastní keramickou dílnu, ateliér a tvořit tak své vlastní výrobky, umělecká díla, organizovat výstavy.

Žák může pokračovat ve studiu na naší škole ve čtyřletém oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu zakončeném maturitou nebo dvouletém oboru Podnikání.  

Profil absolventa

Možnosti uplatnění jsou široké, od velkých podniků až po malé provozovny, jako návrhář, technolog, sádrař, točíř, prodejce apod.

Absolvent si může otevřít i vlastní keramickou dílnu, ateliér a tvořit tak své vlastní výrobky, umělecká díla, organizovat výstavy.

Žák může pokračovat ve studiu na naší škole ve čtyřletém oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu zakončeném maturitou nebo dvouletém oboru Podnikání. 

Mé studium začalo na Střední škole ve Velkých Opatovicích. Strávila jsem tam 3 roky. Po sloučení škol jsem maturovala už v Letovicích. Teď když si to vybavím zpětně, ten maturitní rok byl nejlepší z celého studia. Na této škole jsem poznala plno úžasných lidí včetně mých odborných učitelů, kteří se pro mě stali neuvěřitelným vzorem. Proto, když mi nabídli, abych na této škole vyučovala, neváhala jsem ani vteřinu. Nyní tedy studuji Pedagogické minimum, Dějiny umění a k tomu učím na místě, které mi prostě přirostlo k srdci.

Klára Gonšorová - absolventka

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Komunikace

1

-

-

1

Anglický jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Chemie

1

-

-

1

Biologie a ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

2

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Dějiny umění

-

3

2

5

Výtvarná výchova

2

2

2

6

Technologie

3

3

2

8

Fotografování

2

-

-

2

Technologická dokumentace

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

16

16

47

Celkem základní dotace

30

31

22

83

Celkem disponibilní dotace

3

1

12

16

Celkem v ročníku

33

32

34

99

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS