Nábytkářská a dřevařská výroba

Maturitní obor

Kód oboru: 33-42-M/01
Název ŠVP: Nábytkářská a dřevařská výroba
Zaměření: Nábytkářství
Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: Maturitní zkouška
Délka studia: Čtyřleté denní studium
Přijímací řízení: Jednotná přijímací zkouška
(více v kritériích)
Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání  

Proč studovat nábytkářství?

  • Líbí se Ti zařizování bytů a kanceláří? Díváš se na pořad Jak se staví sen?
  • Chceš umět kreslit 3D vizualizace a vymýšlet vlastní nábytek? V tom případě čteš ty správné řádky!
  • Naučíš se nejen navrhovat, ale také nábytek v dílnách vyrábět. Obor je zajímavý pro chlapce i dívky. Pracuješ s ušlechtilým materiálem, který voní, hřeje a hladí duši.
  • V dřevařských dílnách voní dřevo a pořád se tvoří něco nového. Jednou to jsou šperkovnice, jindy hračky.
  • Budeš se učit nejen technologické postupy a konstrukce, ale také se seznámíš s historií nábytkové tvorby.
  • Naučíš se kreslit rukou i v CADu a také tvořit zmenšené modely nábytku v modelovém projektování.
  • Budeš mít možnost zúčastnit se zahraničních pobytů – stáží.

Uplatnění absolventa

Po maturitě se uplatníš v každé nábytkářské nebo dřevařské firmě. Můžeš být technologem, konstruktérem, pracovat v zásobování, odbytu, být obchodním zástupcem výrobců laků, lepidel, konstrukčních desek, kování, nářadí a dalších. Uplatníš se v ateliérech nábytkového designu, v projekčních kancelářích architektů…

Můžeš také podnikat, otevřít si vlastní prodejnu s nábytkem, nabízet zákazníkům 3D návrhy na míru.

Můžeš se věnovat studiu nábytkovému designu nebo dřevařskému inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně.

Profil absolventa

Absolvent navrhuje nábytek, kreslí 3D vizualizace i konstrukční výkresy v CADu.

Vysvětlí zákazníkům antropometrické a ergonomické aspekty nábytkové tvorby.

Volí odpovídající konstrukční spoje, vybírá vhodné technologie, sestavuje výrobní postupy, volí vhodné zařízení a nástroje.

Sestaví nářezové plány, kusovníky, zjistí výtěž a materiálovou spotřebu.

Pracuje s ručním nářadím, obsluhuje a seřizuje stroje.

Vybere správný druh dřeva na konkrétní výrobek, zná vlastnosti materiálů.

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk

3

3

3

3

12

Dějepis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

1

-

-

-

1

Biologie a ekologie

-

1

-

-

1

Matematika

4

3

3

3

13

Nábytkové umění

-

-

2

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

1

-

5

Ekonomika a řízení provozu

-

-

2

2

4

Technické kreslení

3

-

-

-

3

Deskriptivní geometrie

-

2

-

-

2

Odborné kreslení

-

2

-

-

2

Konstrukce nábytku

-

2

3

-

5

AutoCad

-

1

2

-

3

Interiérová tvorba

-

-

-

4

4

Stavební truhlářství

-

-

-

2

2

Nauka o materiálech

2

2

2

-

6

Výrobní zařízení

2

3

-

-

5

Technologie

2

2

4

4

12

Čalounictví

-

-

2

2

4

Praxe

4

4

3

3

14

Maturitní seminář

-

-

-

1

1

Celkem základní dotace

26

29

21

22

98

Celkem disponibilní dotace

6

5

12

8

31

Celkem v ročníku

32

34

33

30

129

 

Škola je velmi dobře vybavená jak z hlediska kvalifikace pedagogů, tak i z hlediska technického. Jako bývalý student oboru Nábytkářská a dřevařská výroba musím říct, že tento obor mně dal spoustu vědomostí do života. Již od mala se zajímám o zpracování dřeva, a to jak masivu, tak konstrukčních desek. Bylo pro mě velkým přínosem naučit se nové věci v oblasti konstrukce a rozvržení dispozice tak, aby byl zvolen správný materiál a konstrukce. Naučili nás kreslit konstrukční výkresy v AutoCadu a prostorové vizualizace ve 3D.

Kdybych teď končil základní školu, určitě bych znovu zvolil tuto školu a dokonce i stejný obor, protože mě práce se dřevem velmi baví.

Martin Svoboda - absolvent 2014

 

Jmenuji se Jana Baráková a na Masarykově střední škole jsem studovala obor Nábytkářství. Ve studiu jsem pokračovala na Mendelově univerzitě v Brně, a to nejprve bakalářským oborem Nábytek a následně také magisterským oborem Nábytkové inženýrství. V současnosti ještě studuji na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně v programu Specializace v pedagogice obor Učitelství odborných předmětů. Studium na Masarykově střední škole mi poskytlo skvělý základ nejen pro další studium na univerzitě, ale i pro praxi.

Když se řekne Masarykova střední škola vybavím si zejména přátelskou atmosféru, milé učitele a množství různých projektů, výletů nebo jiných akcí, na které dodnes ráda vzpomínám.

Ing. Bc. Jana Baráková - absolvent 2012

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS