GDPR

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

V rámci akcí pořádaných Masarykovou střední školou Letovice (škola) a akcí kterých se účastní vedením pověření zaměstnanci a žáci budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Kontaktní údaje správce:

Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace

IČO: 66596882

Sídlo: Tyršova 500/6, 679 61 Letovice

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace,

Hybešova 15,

Brno, 602 00,

Mgr. Anežka Rejzková,

tel.: +420 / 732 337 492,

e-mail: gdpr@vim-jmk.czrejzkova@vim-jmk.cz

Informace o činnostech zpracování osobních údajů Stáhnout »

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS