Přijímací řízení

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do oborů

Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení do uměleckého oboru

OBOR Délka vzdělávání Způsob ukončení + Příjímaní žáci Přijímací zkoušky Talentové zkoušky Potvrzení lékaře Prospěchové stipendium
Nábytkářská a dřevařská výroba   4 M 20
Truhlář  3  Z  28
Stavebnictví - pozemní stavby  4  M  28
Zedník  3  Z  18
Elektrikář-silnoproud  3  Z  18
Prodavač  3  Z  16
Design keramiky  4  M  8
Umělecký keramik  3  Z  7
Podnikání  2  M  34  

 + M-maturitní zkouška - maturitní vysvědčení (maturitní obor), Z - závěrečná zkouška, výuční list (učební obor)

* UMĚLECKÉ OBORY

Podání přihlášky do prvního kola uměleckých oborů, musíš stihnout nejpozději do 30. 11. 2022. Pokud se hlásíš na umělecký obor, musíš dělat talentovou zkoušku, která se koná začátkem ledna.
Nestihl jsi tento termín? Vyhlašujeme další kolo k podání přihlášky.

TECHNICKÉ OBORY

Podání přihlášky střední školu musíš stihnout nejpozději do 1. 3. 2022. Pokud se hlásíš na maturitní obor, děláš jednotnou přijímací zkoušku.
Ta se koná ve dvou termínech, a to 12. a 13. dubna 2022.
Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Pokud uspěješ a budeš přijat na naši školu – gratulujeme!

Musíš ale nejpozději do 10. pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit na sekretariát školy zápisový lístek.

Navýšení předpokládaného počtu uchazečů u Podnikání

Dne 20.4.2022 přijala Rada Jihomoravského kraje usnesení č. 3778/22/R61, na jehož základě rozhodla ředitelka školy o navýšení předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke vzdělávání takto:

 

Kód oboru Název oboru Délka studia

v letech

Počet přijímaných uchazečů pro rok 2022/23
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 2 34

 

stáhnout přihlášku

 

Další odkazy:

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS