Umělecké obory

Ředitelka školy vyhlašuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 1. kolo přijímacího řízení

do oborů: 

82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – Design keramiky

82-51-H/04 Umělecký keramik

 

Kritéria přijímacího řízení.

Přihlášky je nutno podat do 30. listopadu 2021.

Pro zájemce organizujeme přípravný kurz na talentové zkoušky (malba, kresba, modelování), který se koná dne 22. listopadu 2021 od 8:00 do 12:00 h.

Přihlášky na kurz zasílejte na email: dostalova@stredni-skola.cz do 12. listopadu 2021.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS