Přihláška ke stažení

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. Přihláška viz níže).

Systém pro podávání elektronických přihlášek je spuštěn na doméně www.dipsy.cz.

Volbu listinným formulářem nedoporučujeme. 

Je potřeba: Vyplnit přihlášku a doručit ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložit všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

plus Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

minus Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

minus Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

minus Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

minus Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

minus Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Přihláška (PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
do všech oborů a forem středního vzdělání, zaměření školního vzdělávacího programu
včetně zkráceného a nástavbového studia a konzervatoří)

Přihláška - editovatelná

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - příloha přihlášky (doporučený vzor)

Editovatelný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání - příloha přihlášky (doporučený vzor)

Hodnocení na vysvědčeních (pdf) - příloha přihlášky (doporučený vzor)

Hodnocení na vysvědčeních (xlsx) editovatelné - příloha přihlášky (doporučený vzor)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

Převod slovního hodnocení

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS