Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, posledním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění druhé kolo přijímacího řízení do oborů:

33-56-H/01 Truhlář 19 volných míst
26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 1 volné místo
66-51-H/01 Prodavač 5 volných míst

 Do 2. kola se mohou hlásit:

  • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení,
  • uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ),
  • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se podávají do 24. května 2024 prostřednictvím digitálního systému DiPSy.

Kritéria pro přijetí pro 2. kolo.

Informace k přijímacímu řízení a k systému DiPSy zde: www.prihlaskynastredni.cz

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS