Zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků

 

Peníze středním školám

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56

 Projekt s názvem: Zkvalitnění čtenářství a výuky cizích jazyků

 

Cíle programu, oblasti podpory

 OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

 Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání.

 Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

Uvedené podporované aktivity byly omezeny do tzv. šablon klíčových aktivit. Pro Masarykovu střední školu Letovice, příspěvkovou organizaci byla schválena projektová žádost na následující šablony klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

 

Realizace klíčových aktivit probíhá v období 1.9. - 31.12.2015

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS