Výzva EU peníze SŠ - Praktická výuka

Název projektu: Zvýšení kvality odborného vzdělávání


Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0310
Doba trvání: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Cílem projektu:


Zvýšení kvality odborného vzdělávání je podpora operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK), kde oblastí podpory je zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Hlavním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.


Pro tento projekt jsou vybrány šablony:


III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Podporovány jsou aktivity, které umožňují následné zveřejnění zkušeností a vzniklých materiálů a jejich sdílení s pedagogickou veřejností.


V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoji odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

Seznam digitálních učebních materiálů (DUM) naleznete níže.

Oborový obsah sad Digitálních učebních materiálů
Dřevařská a nábytkářská výroba, Truhlář Stavebnictví, Zednictví Výtvarnictví a keramika Mechanik, Elekrikář Ostatní
Měření, skladování a technologická příprava dřeva
VY_32_INOVACE-0V.05.01-20
Omítky
VY_32_INOVACE-0V.04.01-20
Vytváření keramiky
VY_32_INOVACE-0V.08.01-20
Ruční zpracování materiálu
VY_32_INOVACE-0V.01.01-20
 
Výroba nábytku, stavebně truhlářských výrobků a jejich montáž
VY_32_INOVACE-0V.06.01-20
 
  Zdobení keramiky
VY_32_INOVACE-0V.09.01-20
   

Ruční opracování dřeva
VY_32_INOVACE_0V.03.01-20 

       
 Výroba polotovarů, lepení a povrchová úprava dřeva
VY_32_INOVACE_0V.02.01-20
       

Při zájmu o jakýkoli DUM kontaktujte paní Lenku Součkovou – souckova@stredni-skola.cz

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS