TAJEMSTVÍ HLÍNY

Umělecká rada
Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace
vyhlašuje výtvarnou soutěž
TAJEMSTVÍ HLÍNY


Dovolujeme si Vás pozvat na keramickou výtvarnou soutěž v prostorách naší školy.

Propozice a přihláška

1. Soutěž je určena: žákům 8. a 9. tříd základních škol

2. Termín podání přihlášky: do 8. 10. 2021 elektronicky na e-mail: prudilova@stredni-skola.cz

3. Místo konání soutěže: Masarykova střední škola Letovice p.o., budova dílen odborného a praktického vyučování Tyršova 23.

4. Datum konání soutěže: 12. 10. 2021

5. Harmonogram:
• zahájení 8:30 ukončení prací 11:00
• 11:00 – 11:30 oběd + prohlídka školy
• 11:30 vyhlášení výsledků – výstavní místnost

6. Téma soutěže: Modelování oblíbeného zvířete podle donesených fotografií či návrhů (modelovat se bude z točírenské hlíny Sb, nářadí, pomůcky a pracovní zástěry budou k dispozici na místě).

7. Kritéria hodnocení:
• přesnost provedení
• čistota práce
• dodržení měřítka

Soutěžní práce budou vyhodnoceny Uměleckou radou školy (složenou z výkonných umělců, kteří působí jako odborní učitelé uměleckých oborů školy).
Výherci budou odměněni dárkovými poukazy do obchodu s výtvarnými potřebami Articon: https://www.artikon.cz/specialni-kategorie/vhodne-jako-darek

Pokud účastník obsadí ve výtvarné soutěži 1 – 3. místo a podá si přihlášku ke studiu do uměleckého oboru školy, bude bodově zvýhodněn v kritériích pro přijetí ke studiu do oborů 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (čtyřletý s maturitní zkouškou) a 82-51-H/04 Umělecký keramik (tříletý s výučním listem). Kritéria pro přijetí do uvedených oborů jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.stredni-skola.cz

Ing. Helena Marešová,
ředitelka školy

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS