Invenční soutěž prodloužena do 31.03.2023

Masarykova střední škola Letovice
ve spolupráci s Městským úřadem v Letovicích vyhlašují
2. ročník Invenční soutěže mladých začínajících autorů.

Motto:
„Lepší než žít z pocitu křivdy, je uvědomit si hodnotu zkušenosti a přemýšlet o věcech jinak.“ (Petra Dvořáková)

Témata:
1. Sítě – příběhy (ne)sebevědomí
2. Dědina, město, kraj, země
3. Každý má svou lajnu
4. Proměněné sny
5. Já jsem hlad
6. Chirurg

Invenční soutěž 2022 - vyhlášení soutěže a podmínky

Invenční soutěž 2022 - přihláška

Invenční soutěž 2022 - leták

Soutěž
Podmínky soutěže:
Přijímáme literární (forma poezie a próza v rozsahu max. 2 strany formátu A4) a výtvarné práce na jedno z uvedených šesti témat.

Literární práce zasílejte v pěti kopiích, výtvarné v jedné originální verzi. Každá práce (i kopie) bude mít vrchní nebo přiložený list se jménem autora s uvedením všech náležitostí dle přiložené přihlášky.

Práce můžete osobně nebo poštou doručit na adresu školy:
Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace
Tyršova 500/6
679 61 Letovice

Soutěže se mohou zúčastnit žáci 2. stupně ZŠ (I. kategorie), učilišť, středních škol odborných škol a studenti gymnázií (II. kategorie).


Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a věk účastníka, bydliště, telefon, e-mailovou adresu, školu s uvedením adresy, ročník, učitele, počet stran (u literárních prací) a podpis autora – prosíme vše hůlkovým písmem.

 

Anotace témat:

Sítě – příběhy (ne)sebevědomí
(vztah k sobě samému a vztah ostatních k nám samým; jak nízké sebevědomí ovlivňuje náš život; kam až nás může zavést?)
„Najednou zůstanete sami. Jste v síti, která vás táhne jako snadný úlovek. Musíte věřit jen sami sobě.“

Dědina - pole, závist, chtíč a otčina
(nebo také město, kraj, země – blízkost i vzdálenost lidí na vesnici i ve městech)
„Tady na dědině člověk musí umět vodpustit. I těm závistivejm. To nestačí jednou za život. To musíte každej den.“

Každý má svou lajnu
(co si zvolím za svou životní cestu?; kam se nechám zavést, kým budu, kým se chci stát?; jaká je ta moje lajna?)
„Ne každý gól znamená výhru, ne všechno je takové, jak se na první pohled jeví.“

Proměněné sny
(vyrovnávání se s tím, co nás přesahuje, hledání duchovních cest, ale také úniky do fantazijních světů, kde se dějí zázraky, obavy ze smrti a co bude potom?)
„Jen když jdu k Bohu, cítím se šťastná a proměněná.“

Já jsem hlad
(hlad po lásce, po vztazích, po blízkosti, ale také naše závislosti na alkoholu, drogách, ale i druhých lidech)
„Byl tím jediným, co jsem měla.“

Chirurg
(před sebou neutečeš, neutečeš před tím, kdo jsi a co jsi v životě pokazil nebo neudělal)
„Nedokážu být ani rovnej ani křivej.“

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS