Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro technické obory a nástavbové studium

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)první kolo přijímacího řízení pro technické obory a nástavbové studium.

Jednotná kritéria přijímání do všech oborů vzdělání , způsob hodnocení splnění kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů najdete zde.

Přihlášky ke studiu se podávají do pondělí 2. března 2020.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS