Technické a nástavbové obory

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do všech oborů vzdělání s výjimkou oborů uměleckých

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s §60 zákona č. 564/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) první kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky a stanoví jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, způsob hodnocení splnění kritérií a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

DO OBORŮ

OBOR Délka vzdělávání Způsob ukončení Příjímaní žáci Přijímací zkoušky Talentové zkoušky Potvrzení lékaře Prospěchové stipendium
Nábytkářská a dřevařská výroba   4 M 20
Truhlář  3  Z  28
Stavebnictví  4  M  26
Zedník  3  Z  18
Elektrikář-silnoproud  3  Z  18
Prodavač  3  Z  16
Podnikání  2  M  28  

 Přihlášky se podávají do 1.3. 2023. Přihlášku zasílejte na adresu školy nebo předejte osobně na sekretariátě školy.

Kritéria přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2023

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS