Ročník 2017-2018

Účastníci 14. ročníku(2016-17) před Kulturním domem v Letovicích.

Masarykova střední škola Letovice se z rozhodnutí zřizovatele stala Regionálním centrem Jihomoravského kraje pro obnovitelné zdroje energie a je jím pověřena k řízení soutěžní přehlídky projektových prací Enersol pro ostatní střední školy v kraji.

Nad konáním krajské konference Enersol 2018 převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. V dopise pan hejtman uvádí: „Vítám projekty, které vzdělávají mladou generaci v aktuálních celospolečenských tématech, k nimž problematika energetických úspor, obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě zcela jistě patří. „
Projekt Enersol je dále podporován MŠMT, MŽP a MPO za odborné podpory a spolupráce dalších institucí, firem a organizací, např. Rady partnerů Enersol, SFŽP, Svazu zaměstnavatelů v energetice, odborníků z místních firem aj. Účastí zahraničních partnerů bude mít akce opět mezinárodní charakter.
V současnosti je do programu Enersol aktivně zapojeno 8 středních škol Jihomoravského kraje. Jejich žáci a zástupci se sejdou dne 27.2.2018 v budově školy v Letovicích, kde budou prezentovány nejkvalitnější projekty žáků s tématy postupů a technologických řešení, která jsou šetrná k životnímu prostředí. Půjde zejména o oblasti snižování znečištění a úspor přírodních zdrojů, využívání obnovitelných zdrojů energie, hospodaření s vodou a jejím zadržením v krajině, výběru způsobu dopravy šetrného k životnímu prostředí apod. Při zpracování projektového tématu žáci navazují spolupráci s odborníky z firem v regionu.
Mezinárodní program ENERSOL, který pro střední školy našeho kraje Masarykova střední škola koordinuje, vede žáky středních škol k úctě k životu ve všech jeho formách a k environmentálně odpovědnému jednání pro zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.
 
Helena Marešová
Družstvo Jihomoravského kraje z loňského ročníku 2016/17

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS