Fotogalerie - Seminář ENERSOL 2018 - Světlo poznání a inspirace

Zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě vyžaduje od každého z nás především změnu myšlení  a konkrétní  činy. Takový je závěr semináře  Enersol pořádaného  Regionálním centrem pro obnovitelné zdroje energie při Masarykově střední škole Letovice ve spolupráci s neziskovou organizací Energis 24.

Seminář konaný dne 26.září 2017  se sestával ze dvou částí.

Pracovní část  měl ve své kompetenci ředitel Regionálního centra pro OZE a zástupce ředitelky Ing. Marek Chládek, který  seznámil přítomné s   pravidly , organizací a systémem mezinárodní soutěže Enersol.

Odborná část semináře Enersol byla věnovaná sérii exkluzivních přednášek „Na aktuální  témata v energetice“, která  se týkala:

  • Přehledu zdrojů naší elektrizační soustavy se zaměřením na budoucnost jejich rozvoje  
  • Dlouhodobého uchování tepelné energie od léta do zimy v Enerbenku
  • Oscilační technologie  pro zvýšení dynamiky nepřímého odporového ohřevu
  • Revolučního  systému  přetlakového  ionizačního odvlhčování
  • Strukturování vody k úsporám energie v nejrůznějších oblastech průmyslu
  • Strukturování  kapalných a plynných paliv ke snížení spotřeby emisí výfukových plynů
  • Moderní vodíkové technologie
  • Skladování elektrické energie v elektromobilech aj. 

Šlo převážně o  novinky, které mění zaběhané zvyky v energetice a jsou výsledkem schopnosti samostatně a kriticky myslet.

V odborné části se střídali přednášející:

Mgr. Radovan Šejvl – odborný energetický poradce, majitel společnosti EKIS

Doc. Ing. Petr Baxant, PhD. –  z VUT Brno, fakulty elektrotechnické, předseda České společnosti pro osvětlování a tajemník Ústavu elektroenergetiky Brno

 

Doc. Baxant učí na fakultě elektrotechnické světlo a společně se svým kolegou Mgr. Šejvlem vnesli do vědomí přítomných nejen světlo poznání z oblasti nových technologií , ale také světlo  inspirace  ke změně  vnímání životního prostředí a světa kolem nás.

Ing. Helena Marešová, ředitelka školy

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS