Obě Samostatné odborné práce keramiků jsou úspěšné

Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).
Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat mimo jiné náležitosti i technologii výroby produktu a jeho grafické návrhy. Tyto představy pak realizují do skutečného výrobku.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT ve spolupráci s Hospodářskou komorou vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni.
SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a do soutěže byly zaslány dvě práce a obě byly úspěšné.
První místo získala „Fontána do interiéru“ od Marie Bodešínské a na druhém místě se umístila práce „Plastika“ od Mariany Schuchové.
V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Marie ve své práci zmiňuje: „Tělo slona je dostatečně mohutné, rozložité a stabilní, a tak je vhodné pro všechny projekty. Ráda ho stylizuji a zakomponovávám do různých projektů a zadání. Navíc se sloni přirozeně rádi sprchují svým chobotem a sami o sobě už vlastně jsou vymyšlená fontána.“
Mariana pak uvádí ke své Plastice: „Pro vytvoření mé plastiky mě inspirovala moje vlastní kočka. Kočka je pro mě ušlechtilé a zajímavé zvíře. Kočky na nás mají velký vliv, často si nás ochočí a přizpůsobí se nám. Člověk se musí naučit myslet jako kočka, a tak se postupně stává tak trochu kočkou a tohle jsem se snažila přenést i do mé práce.“
Tvůrkyním gratulujeme! Rovněž děkuji všem učitelům, kteří žáky připravili a motivovali k perfektním výsledkům, a to především v době pandemie a omezeného praktického vyučování, ve kterém práce vznikaly.

Text: Ing. Marek Chládek

 

 

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS