Dvě nejlepší ocenění od Hospodářské komory

Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).

Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat mimo jiné náležitosti i technologii výroby produktu a jeho grafické návrhy. Tyto představy pak realizují do skutečného výrobku. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ve spolupráci s Hospodářskou komorou vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni.

SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a vyhodnocení se účastnily práce Marie Bodešínské (Zvlhčovač vzduchu nebo fontána do interiéru) a Mariany Schuchové (Plastika). Obě práce uspěly u odborné poroty a získaly umístění v první trojici. Marie Bodešínská se umístila na krásném 1. místě a Mariana Schuchová na místě druhém.

V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Mariana ve své práci zmiňuje:
„Pro vytvoření mé plastiky mě inspirovala moje vlastní kočka. Kočka je pro mě ušlechtilé a zajímavé zvíře. Kočky na nás mají velký vliv, často si nás ochočí ...“ Marie pak uvádí ke své fontáně: „…sloni se přirozeně rádi sprchují svým chobotem a sami o sobě už vlastně jsou vymyšlená fontána. Tvorba slonů mě provázela celou moji docházku na střední školu, ať již jako květináče, svítidla nebo dekoru na mísu."

Tvůrkyním gratulujeme a děkuji všem učitelům, kteří žáky připravili a motivovali k pěkným výsledkům, zejména učitelce odborného výcviku Mgr. Martině Brtnické.

Ing. Marek Chládek

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS