Čestné uznání Hospodářské komory keramičkám

Součástí závěrečné zkoušky učebního oboru Umělecký keramik je obhajoba tzv. Samostatné odborné práce (SOP).

Žáci si vyberou z témat předložených pedagogem a vypracují písemnou práci, která má obsahovat mimo jiné náležitosti i technologii výroby výrobku a jeho grafické návrhy. Tyto představy pak realizují do skutečného výrobku. Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou, vyhlašují soutěž těchto písemných prací a nejlepší tři tvůrci z každého oboru jsou pak oceněni.

SOP se na naší škole týká jen oboru umělecký keramik a vyhodnocení se účastnily práce Marie Novákové (Váza s vyřezaným dekorem) a Pavly Jandekové (Soubor podlahové mísy a vázy). Obě práce uspěly u odborné poroty a získaly četné uznání Hospodářské komory ČR.

V uměleckých oborech má samostatná odborná práce podobu originálního výtvarného díla. Marie ve své práci zmiňuje "Tvarem jsem se inspirovala v Antice, protože se mi tyto tvary líbí.“ Pavla pak uvádí ke svím mísám "Mým cílem bylo vytvořit nádoby větší velikosti. Chtěla jsem vymodelovat nádoby jednoduchého tvaru a použít na ně vyřezávaný dekor."

Tvůrkyním gratulujeme a děkuji všem učitelům, kteří žáky připravili a motivovali k pěkným výsledkům.

Text: Ing. Marek Chládek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS