Fotogalerie - Týden stavebnictví a bydlení 2014

Ve dnech 4.-6.2.2014 proběhla na naší škole akce „Týden stavebnictví a bydlení“, do které se zapojily všechny studijní a učební obory naší školy. Cílem akce bylo hlavně propojení školy a praxe formou přednášek a předváděcích akcí různých firem. Žáci získali informace o novinkách ve svém oboru, prakticky si vyzkoušeli nové postupy při práci v dílnách nebo na workshopech.

 Autoři článků: Ing. Bc. Andrea Ježková, Ing. Mária Bašná
Fotografie: Ing. Marek Chládek, Ing. Bc. Andrea Ježková

 

Přednášky pro elektroobory:

   *   V rámci pořádaného TSB se konala 4. února přednáška revizního technika pro žáky elektro-oborů. Obsahem přednášky byly některé kapitoly, které souvisí s elektrickou instalací. Obohacením výkladu byly příklady z praxe, které dokazují , co všechno se může stát, když se nedodržují příslušné předpisy.

Věříme, že některé informace naši žáci využijí v hodinách odborného výcviku tak i v odborných předmětech teoretického vzdělávání. Autor: Ing. Mikuláš Derňár

 Více v částech akce níže ...

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS