Fotogalerie - Spolupráce se ZŠ Sušilova Boskovice

 „Pravěkohraní“ u výtvarníků

Naši výtvarníci pomáhají vytvořit v Boskovicích naučnou časovou osu vývoje života v pravěku. Bylo třeba domluvit koncepci projektu, hledat ideální řešení… Ak. soch. Hluštík  uvítal v ateliéru několik nadaných a velmi šikovných dívek, které si ho okamžitě získaly bezprostředností a kreativitou... Dívenky kreslily a modelovaly z keramické hlíny pravěké tvory. V ateliéru by nejraději strávily celý den, ale čas utekl velmi rychle… Tak zase někdy na jaře J…. ,až pojedeme do Boskovic montovat hřiště a malovat časovou osu!

Text: Ing. M. Bašná, Foto: Ing. A. Ježková a Ing. Marek Chládek

1

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS