Fotogalerie - Workshop nábytkářů - Mladí designéři 2014

V projektovém týdnu si nábytkáři vyzkoušeli netradiční výuku pod vedením Ing. Bašné, kde mohli plně uplatnit vlastní kreativitu a využít své znalosti z oblasti interiérové tvorby. Zadání bylo velmi velkorysé – vytvořit projektové týmy „designérů“a navrhnout i realizovat ve zmenšeném měřítku část libovolného interiéru. Zadání je zdánlivě jednoduché, ale vyžadovalo schopnost spolupracovat, rozdělit si úkoly, řešit četné problémové situace, argumentovat, konzultovat varianty řešení…Týmy dle vlastních návrhů vytvořily modely, které musely mít správné proporce. To vyžadovalo vědomosti z oblasti typologie nábytku a antropometrie. Každý tým musel zároveň přemýšlet o volbě materiálů, kombinaci barev….
Studenti přijali projektové vyučování s nadšením a po třech dnech vznikly pozoruhodné návrhy, na které byli autoři (i učitelé) právem pyšní.

Text: Ing. Mária Bašná, Foto: Ing. Marek Chládek

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS