Zvýšení záloh na stravování a ubytování na domově mládeže

Z důvodu zvyšujících se cen energií a potravin jsme nuceni od 1.9.2022 zvýšit ceny stravy i ubytování.

Žáci ubytovaní v domově mládeže měsíčně uhradí zálohu 4 000, - Kč (strava 2 600,- Kč, ubytování 1 400,- Kč).

Žák odebírající pouze oběd měsíčně uhradí zálohu za stravu 850,- Kč.

Peníze se zasílají na účet 1360892369/0800 vždy s variabilním číslem, které má žák přidělen od vedoucí stravování.

 

Vyúčtování je prováděno jedenkrát ročně, vždy na konci školního roku.

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS