Zveme Vás na keramický workshop SPŘÍZNĚNI HLÍNOU

Doba konání: 11. – 15. července 2022
Workshop je určen pro absolventy SŠUPT Velké Opatovice, absolventy a žáky Masarykovy střední školy Letovice a zájemce z řad veřejnosti.

Akce je otevřená ke zhlédnutí pro širokou veřejnost. Občané se mohou detailně podívat, jak vypadá práce odborníků v praxi.

Náplní workshopu bude ruční tvorba keramických konviček, kresba na keramiku barvenými hlinkami, technika je podobná práci se suchým pastelem. Dále tvorba a pálení Raku. Součástí akce bude pálení dřevem ve venkovní peci.
Veškerý potřebný materiál včetně hlíny a nádob vhodných na malování bude zajištěn organizátory.
Workshop je zdarma. Přivezte si s sebou dobré nápady, předlohy nebo návrhy a skvělou náladu.

Pro zájemce bude ubytování zajištěno na domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice, ubytování si účastníci budou hradit sami.
Akce se koná za každého počasí na školní zahradě za internátem.

Workshop organizuje Masarykova střední škola Letovice ve spolupráci se zapsaným spolkem Spřízněni hlínou.

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2022 na e-mailu: brtnicka@stredni-skola.cz a přes Facebook spolku.

 

Pozvánka na worshop

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS