Zúčtování ke Dni Země

Již čtvrtým rokem na online kalkulátoru webu „hraozemi.cz“ zjišťovali žáci své osobní ekostopy.

Ekostopou se rozumí plocha v hektarech, z níž daný jedinec žije (svým životním stylem). Planetami se pak rozumí počet Zemí, které by lidstvo potřebovalo, kdyby každý člověk žil jako daný jedinec. Všechny hodnoty v tabulce jsou třídními (ve spodním řádku školními) průměry.

Jak to, že jsme při takové nadspotřebě ještě vůbec naživu?

Jednak žijeme na dluh, jednak – především – nároky drtivé většiny lidí „třetího světa“ jsou (zatím) mnohem menší než naše.

 

Robert Suchánek

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS