Zástupci školního parlamentu na III. Sněmu mládeže

 Ve středu 6. 11. 2013 se zástupci žáků naší školy zúčastnili jednání III. Sněmu mládeže, který se konal v Brně v aule SŠP Jílová. Na programu jednání byly prezentace o činnosti Krajského parlamentu dětí a mládeže (KPDM) v uplynulém školním roce, diskuze formou workshopů, prezentace výstupů workshopů a volby zástupců do KPDM.

     Naši školu reprezentovali zájemci o práci ve školním parlamentu, a to Jana Studnařová, Ludmila Studnařová (obě z P1A) a Lukáš Kočár (ze třídy T2) – současný předseda školního parlamentu. Společně se žáky byla jednání přítomna i koordinátorka školního parlamentu Ing. Jana Plchová, která měla možnost podělit se o svoje zkušenosti s dalšími koordinátory v rámci samostatného dopoledního jednání.

     Získané poznatky z účasti na této zajímavé akci jistě přispějí k dalšímu oživení činnosti našeho školního parlamentu!

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS