Informace pro žáky a rodiče žáků 1. ročníků všech oborů studia

Vážení rodiče, milí žáci,
od 1. září 2021 budou při provozu naší školy dodržována následující protiepidemická pravidla:

1. Preventivní screeningové testování:
Preventivní screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování a dále 6. září a 9 září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pro testování v uvedených termínech budou použity antigenní testy zn. GENRUI. Instruktážní video k použití testů zde:
https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

2. Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:
Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem - ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky).

3. Další pravidla
V případě, že se žák v posledních 14 dnech zdržoval v zahraničí déle než 12 hodin, je nutné tuto skutečnost nahlásit pedagogům u vstupu do budovy školy a předložit negativní test žáka z odběrového místa, pokud žák nemá dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dní od prodělané nemoci COVID-19.
O dalších protiepidemických pravidlech budou všichni žáci poučeni pedagogickými pracovníky první den školního vyučování (mytí rukou, dezinfekce, rozestupy aj.)

Ubytování na Domově mládeže
Domov mládeže bude pro ubytované žáky v provozu ve středu 1. září od 6,30 hodin. Žáci se zde mohou uložit svoje (označená) zavazadla do společných prostor. Ubytování žáků proběhne po otestování a ukončení prvního školního dne.

Vážení rodiče, v zájmu ochrany zdraví našich žáků Vás žádám, abyste dne 1.září 2021 nevstupovali do budov naší školy, pokud u nás nemáte předem sjednanou schůzku. Informace k organizaci adaptačního pobytu, potvrzení o studiu, vstupní hesla do systému Bakalář a další informace k organizaci školního roku Vám předají Vaše dcera/Váš syn a další informace pro Vás budou připraveny v Příručce pro rodiče na našem webu. V případě potřeby prosím využijte níže uvedených kontaktů. Informace k zahájení školního roku najdete v rozpisu níže.

Milí žáci, 1. září se na Vás se všemi pedagogy a zaměstnanci velmi těšíme!
Vážení rodiče, těšíme se na spolupráci s Vámi!

Ing. Helena Marešová, ředitelka školy
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS