Žáci ve firmách – příklady dobré praxe


Článek v pdf
V rámci projektu Personální podpora školy financovaného z OP VVV, proběhl v prostorách školní dílny truhlářů workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování.

Předpokladem úspěšného studia na střední odborné škole je propojení výuky s praxí. Kromě přednášek, exkurzí, prezentací firem a odborných stáží se jeví jako perspektivní vykonávání odborné praxe žáků v partnerských firmách. Naši žáci řemeslných a technicky zaměřených maturitních oborů mohou vykonávat část odborné přípravy ve firmách regionu.
Jedním z žáků, kteří tuto možnost využili v minulých letech je Vít Kiršner, který se o své zkušenosti z praxe v truhlářské firmě podělil s mladšími žáky oboru Truhlář.
Spolupráce s rodinnou firmou Ha – Komplet s.r.o. z Černé Hory se ukázala jako oboustranně přínosná. Firma je na trhu více než 10 let. Vznikla rozšířením okruhu činností z původního čalounictví na čalounictví a truhlářství. Ve firemních provozech vznikají kuchyně na míru, kancelářský nábytek, vybavení restaurací a dalších interiérů na zakázku.
 
Do černohorské dílny nastoupil ve třetím ročníku také Vít Kiršner na odborný výcvik. V průběhu praxe se začlenil do kolektivu pracovníků firmy, pracoval na běžných pracovních úkolech a měl jedinečnou příležitost konfrontovat teoretickou připravenost s realitou. Postupně procházel všemi úseky výroby nábytku od ručních operací, přes strojní obrábění až po povrchovou úpravu dílců. 
 
Kromě bohatých zkušeností ze svého oboru získal ve firmě také finanční odměnu z podílu na zakázkách. Praxi ve firmě si Vít Kiršner velmi chválí, získal nejen zkušenosti, ale navázal i přátelské vztahy a získal cenné kontakty v oboru.
 
Spokojenost byla oboustranná. Svědčí o tom i fakt, že firma opakovaně nabízí Vítkovi možnost brigád.
V současnosti Vít Kiršner využívá možnost karierního růstu a po získání výučního listu v oboru Truhlář se rozhodl pokračovat ve studiu maturitního oboru Nábytkářská a dřevařská výroba a získat maturitní vysvědčení v oboru, který je mu blízký.
  
Text: Vít Kiršner, Ing. Mária Bašná

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS