Žáci v oborech Zedník a Elektrikář – silnoproud si mohou finančně polepšit

Na základě rozhodnutí Jihomoravského kraje dochází ke změně stipendijního řádu školy, který upravuje poskytování prospěchových stipendií žákům v oborech 36-67-H/01 Zedník a 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud.

K navýšení stipendia o 3000 Kč za pololetí nad současnou výši dochází u žáků, kteří na vysvědčení dosáhnou celkového hodnocení – prospěl s vyznamenáním. Stipendium může být přiznáno žákům uvedených oborů s průměrných prospěchem do hodnoty 3,0 při splnění všech podmínek stanovených stipendijním řádem.

Nově je doplněna další podmínka – chování žáka musí být hodnoceno jako „velmi dobré“.

Helena Marešová

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS