Žáci do firem!

žák ve firmě

Masarykova střední škola Letovice vyučuje trhem velmi žádané a perspektivní tříleté řemeslné a technicky zaměřené maturitní obory.   Jednou z priorit výuky odborných předmětů je   propojení  teoretických znalostí a školní odborné praxe žáků s reálným prostředím podnikatelských firem formou exkurzí, odborných přednášek, stáží,  workshopů , besed apod.

V zájmu těsnějšího spojení teorie s praxí letos škola zahájila umisťování žáků řemeslných oborů na část odborného  výcviku do partnerských firem.  

žák ve firmě

Jedním z žáků, který se rozhodl pro zdokonalení svých dosavadních odborných dovedností v pracovním prostředí je Vít Kiršner, žák 3. ročníku oboru truhlář. Do konce dubna  2016  bude pracovat v rámci výuky odborného výcviku ve firmě  Ha –Komplet, s.r.o.,  Černá Hora.  Tato moderní rodinná firma se specializuje na výrobu zakázkového nábytku a atypických interiérových prvků. S majitelem byla uzavřena smlouva o zajištění obsahu, rozsahu a podmínkách odborného výcviku žáků naprovozním pracovišti organizace a dohodnuty podmínky výuky.

žák ve firmě

Odborný výcvik žáka povede zkušený odborník -  instruktor, který je zaměstnancem firmy a který bude při výuce postupupovat podle osnovy školního vzdělávacího programu školy, spolupracuje s učiteli praktického vyučování a žáka pravidelné hodnotí, V případě produktivní práce žáka na zakázkách, bude firma žákovi vyplácet odměnu. Pokud se Vít Kiršner v průběhu školního roku ve firmě osvědčí, má majitel firmy v úmyslu jej po vyučení také zaměstnat. 

Helena Marešová

 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS