Workshop „Výuka metody BIM v odborných předmětech“

Jelikož naše škola drží krok se všemi moderními postupy, a to nejen ve stavebnictví, dne 5.11.2019 se naši učitelé zúčastnili dalšího vzdělávacího workshopu, tentokrát na téma BIM – Building Information Modeling neboli česky Informační model budovy.
Je to moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na 3D modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a provozování budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury – rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí.
 
S tímto vším se naši kantoři důkladně seznámili a jsou připraveni předat své znalosti a zkušenosti také našim žákům.
 
Ing. et Ing. Pavlína Bilan
 
Obrázky (zdroje): earch.cz, stamin.eu

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS