Významná návštěva náměstka hejtmana

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast školství, vědy, výzkumu, inovací, marketingu a smart region Ing. Jan Vitula navštívil dne 21.června 2017 Masarykovu střední školu Letovice.

Ředitelka školy jej seznámila s aktuální situací v činnosti střední školy a se záměry jejího dalšího rozvoje. Pan náměstek se zajímal o připravované projekty spolupráce s partnery EU financované z programu Erazmus + a z programu Fondu malých projektů - přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko a o spolupráci školy s firmami.
 
Poděkování patří panu Mgr. Petru Novotnému za iniciativu při organizaci této významné návštěvy zřizovatele školy .
 

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS