Vývoj keramické tvorby na škole a pozvánka do výstavní místnosti

Je to již devět let, kdy se sloučily SŠUPT Velké Opatovice a MSŠ Letovice. Keramické obory se tím dostaly po padesáti letech znovu do Letovic, kde kdysi bývaly. Pro zachování keramických oborů to byla nelehká doba. Počet žáků v keramických oborech tenkrát klesl na 11 žáků.

Začínali jsme úplně od začátku. MSŠ Letovice musela znovu vybudovat dílny pro odborný výcvik a praktické vyučování včetně materiálního a technického zabezpečení výuky. Škola rovněž musela stabilizovat personální zajištění výuky odborných předmětů. Po dvou letech usilovné práce se podařilo keramické obory stabilizovat, žáků začalo přibývat. Tříletý a čtyřletý obor Umělecký keramik a Vytváření keramiky se začaly znovu rozvíjet a tento vývoj pokračuje dodnes. MSŠ Letovice ušla za 9 let velký kus cesty.

Časem se ukázalo, že období změn po sloučení škol mělo i pozitivní důsledky. Nové podněty vedly k přepracování učebních programů keramických oborů tak, aby více odpovídaly současným požadavkům na trhu práce a aby výuka více reflektovala soudobé postupy a moderní trendy při vytváření keramiky s důrazem na kreativitu umělecké tvorby. Jako příklad uvedu od letošního školního roku zavedení 3D tisku pro realizaci modelů, které si žáci navrhují a podle nich potom tvoří sádrové formy na odlévání keramiky. Žáci se dnes učí tři základní postupy vytváření keramiky. Prvním je ruční vytváření zahradní keramiky a plastiky. Tady je vedle řemeslné zručnosti kladen důraz na originalitu. Keramika tvořena touto technikou má dnes široké uplatnění v uměleckořemeslné tvorbě a je o ni na trhu zájem. Druhým způsobem je tvorba keramiky za pomoci hrnčířského kruhu. Jedná se o tradiční a dosud nenahraditelný způsob provozování keramického řemesla v malých autorských dílnách. Tato dovednost i v současnosti stále patří k základní výbavě keramika a žáci se se jí především v oboru Umělecký keramik věnují pod vedením zkušených keramiků. Třetí, dnes velmi často využívaný způsob tvorby keramiky v průmyslu i malých dílnách, je výroba keramiky za pomoci sádrových forem. Žáci se učí celý výrobní proces od realizace modelů, sádrových forem a následné odlévání keramiky. Tyto tři postupy tvoří dnes základní pilíř při vytváření umělecké a užitné keramiky.

Od roku 2020 umožnilo město Letovice Masarykově střední škole zřízení výstavní síně v městské knihovně, kde jsou vystaveny práce žáků keramických oborů. Vystavená kolekce tvoří ucelený soubor, na kterém je vidět průřez učivem keramických oborů, a také práce závěrečné, maturitní a práce klauzurní. Masarykova střední škola Letovice zve občany Letovic k návštěvě a prohlídce expozice, aby si vytvořili představu o tom, co se žáci u nás učí, jaké jsou výsledky současné výuky v keramických uměleckých oborech na naší škole. Expozice se průběžně obměňuje. Otevírací doba je shodná s otevírací dobou Turistického informačního centra Letovice, pondělí až pátek 8:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 16:30 hodin; sobota: 10:00 – 16:00 hodin.

Na závěr bych chtěl jménem školy poděkovat městu Letovice a zejména panu starostovi Mgr. Petru Novotnému za nebývale vstřícný přístup k naší škole a poskytnutí prostor ke zřízení expozice.

Bc. Jiří Brtnický,

učitel praktického vyučování uměleckých oborů

Copyright: www.stredni-skola.cz | 516 474 878 | info@stredni-skola.cz | Powered by: NetPublicator | Webdesign: GLIPS